Grupna.rs

Grupna.rs

Sve na jednom mestu!

Sve ponude u Dobrota

← Prikaži ponude u svim mestima

Akvarijum Boka

Akvarijum Boka je jedini javni akvarijum u Crnoj Gori izgrađuje javnu svijest i djelovanje za zaštitu vrsta i staništa Jadranskog mora, aktivno doprinosi raznim rješenjima za očuvanje i služi kao uzor. Akvarijum Boka ima 18 tankova podijeljenih u četiri i

Dobrota

Pogledajte putanju na Putanja Google Maps