VIP O nama Opštine i18n

Turističko-poslovna
društvena mreža!

Banja ponude u Mladenovac (varoš)

Institut za rehabilitaciju Banja Selters Mladenovac

Banja

U okviru „Selters“ hotela, nalazi se i medicinski centar koji je opremljen savremenom medicinskom aparaturom, i u kojem radi veliki broj lekara različitih specijalnosti, fizikalnih terapeuta i ostalog pomoćnog osoblja