VIP O nama Opštine i18n

Turističko-poslovna
društvena mreža!

Prevoz ponude blizu mene

Autobuska stanica Mladenovac - Lasta

Prevoz

Autobuska stanica u Mladenovcu ima 22 perona, restoran, prodavnicu i nekoliko manjih lokala. Sagrađena je 1973. godine, a dograđena 1988. godine. U PO Lasta Mladenovac se na 8 prigradskih linija realizuje 263 polaska radnim danom. Na 60 lokalnih linija se realizuje 345 polazaka radnim danom. Na stanici se pružaju sledeće usluge: Izrada i dopuna Bus Plus kartica, prodaja pojedinačnih i mesečnih peronskih karata, pojedinačnih karata za autobuse u prolazu, prodaja relacijskih markica, autobuskih karata za međunarodni saobraćaj i karata za sezonske linije (Crna Gora

EUROGUMA plus

Prevoz

Lanci za sneg 90 9mm ottomotto

RSD 2620,00/kom
Lanci za sneg 90 9mm ottomotto

Deki Commerce

Prevoz

Šlep služba

Šlep služba

Marina - Auto kamp Gradište

Prevoz

Marina i Auto kamp. Čuvarska služba 0-24h, voda za piće, priključci za vodu i struju, uslužno korišćenje kuhinje, multifunkcionalna sala za 30 osoba, letnjikovac i igralište za decu.

Lasta poslovnica

Prevoz

* Prodaja relacijiskih mesečnih karata * Rezervacija i prodaja autobuskih karata za međunarodni saobraćaj * Prodaja autobuskih karta za sezonske linije (Crna Gora i Hrvatska)

Autobuska stanica Sopot - Lasta

Prevoz

Radna jedinica Sopot posluje u sastavu PO „Lasta-Avala“, obavlja lokalni prevoz na teritoriji opštine Sopot i prigradski prevoz prema Beogradu. Raspolaže sa autobuskom stanicom sa 6 perona i autobazom za dnevnu negu vozila i preventivno održavanje. RJ Sopot obavlja prevoz putnika na 12 prigradskih linija sa 137 polazaka radnim danom. RJ Sopot obavlja prevoz putnika u lokalnom saobraćaju na 32 linije sa 128 polazaka radnim danom. Na stanici se pružaju usluge: prodaje dopune za Bus Plus i izrada kartica za Bus Plus.

Autobuska stanica Smederevo - Lasta

Prevoz

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Smederevo“ i raspolaže sa 10 perona. U okviru stanice nalaze se i poslovne prostorije, restoran, lokal i kiosk. Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Na 27 prigradskih linija realizuje se 170 polazaka, a sa 9 gradskih linija 74 polaska. Ukupno na dnevnom nivou obavi se više od 350 polazaka, uključujući i polaske drugih prevoznika koji koriste staničnu uslugu. Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za međumesni, međunarodni, prigradski i gradski saobraćaj, kao i prodaja mesečnih karata za međumesni, prigradski i gradski saobraćaj, prodaja peronskih pojedinačnih i mesečnih karata i prodaja karata za sezonske linije (Crna Gora).

Autobuska stanica Lajkovac - Lasta

Prevoz

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Valjevo“. Raspolaže sa 3 perona i staničnom zgradom u sklopu koje se nalaze 4 lokala. Sa njenih perona održavaju se polasci u Ugovorenom, gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Dnevno se realizuje 40 Lastinih polazaka i 87 polazaka drugih prevoznika, ukupno oko 130 polazaka. Na stanici se pružaju i usluga: prodaja autobuskih karata za lokalni, gradski i međumesni saobraćaj.

Autobuska stanica Barajevo - Lasta

Prevoz

Radna jedinica RJ „Lasta- Barajevo“ deo je Lastine profitne organizacije za prigradski saobraćaj „PO Avala“. Obavlja lokalni prevoz na teritoriji opštine Barajevo i prigradski prevoz prema Beogradu. U njenom sastavu nalazi se autobuska stanica sa 6 perona i dva pomoćna, kao i autobaza za dnevnu negu vozila kao i Autoperionicu. RJ Barajevo na 5 prigradskih linija realizuje 42 polaska radnim danom. U lokalnom saobraćaju na 37 linija, realizuje se 208 polazaka radnim danom. Prigradski polasci se realizuju i sa autobuskih stanica u PO Lasta Obrenovac i PO Lasta Mladenovac. Na stanici se pružaju usluge: prodaje dopune za Bus Plus, kao i izrada kartica za Bus Plus.

Autobuska stanica Prokuplje - Lasta

Prevoz

Lastina autobuska stanica u Prokuplju raspolaže sa 3 perona i montažnim staničnim objektom, u sklopu kojeg se nalaze dva lokala i restoran za zakup. Sa perona se održavaju polasci na međugradskim linijama, radnim danima oko desetak polazaka dnevno. Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za međumesni i međunarodni saobraćaj, kao i prodaja putnog i zdravstvenog osiguranja.

Autobuska stanica Smederevska Palanka - Lasta

Prevoz

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Smederevska Palanka“. Raspolaže sa 12 perona a ima i stanice u Selevcu, Azanji i Kusatku.U sklopu stanične zgrade nalazi se restoran i kiosk, a u sklopu tri manje stanice postoje lokali u zakupu ili slobodni. Sa perona ove Lastine stanice održavaju se polasci u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Prigradski saobracaj se odvija na 25 linija sa 105 polazaka dnevno, gradski saobraćaj na 2 gradske linije sa 25 polazaka dnevno, 2 međumesna polaska PO Laste Smederevo, 14 međugradskih polazaka drugih prevoznika, kao i dva polaska nedeljno na međunarodnoj liniji drugog prevoznika. Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za prigradski, međumesni i međunarodni saobraćaj, prodaja autobuskih karata za sezonske linije (Crna Gora).

Autobuska stanica Valjevo - Lasta

Prevoz

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Valjevo“. Raspolaže sa 16 perona i staničnom zgradom usklopu koje se nalaze 4 lokala za zakup i 1 kiosk. Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Na 16 prigradskih linija realizuju se 29 polaska, a na 9 gradskih linija 32 Lastina polaska. U međugradskom saobraćaju realizuje se 27 Lastinih polazaka, a ostalih prevoznika 28 polazaka. Ukupno na dnevnom nivou radnim danom realizuje se 116 polazaka dnevno. Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za međumesni saobraćaj, rezervacija, prodaja peronskih i mesečnih karata.

Autobuska stanica Obrenovac - Lasta

Prevoz

Autobuska stanica PO „Laste-Obrenovac“ raspolaže sa 18 perona. U sklopu stanične zgrade nalaze se i dva lokala i poslovnica Lastine turističke agencije. Sa njenih perona održavaju se polasci na 3 prigradske linije, sa realizacijom 40 polaska radnim danom. Na 55 lokalnih linija se realizuje 299 polazaka radnim danom. Na stanici se pružaju i usluge prodaje autobuskih karata za međumesni saobraćaj,dopune za Bus Plus i izrada Bus Plus kartica, kao i prodaja mesečnih i pojedinačnih peronskih karata.

Autobuska stanica Inđija - Lasta

Prevoz

Autobuska stanica u Inđiji posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Srem“. Raspolaže sa 10 perona, sa kojih se održavaju polasci u gradsko-prigradskom i međumesnom saobraćaju. U sklopu stanične zgrade nalazi se jedan kiosk, dva lokala i restoran. Prigradski prevoz putnika se obavlja na 3 linije sa 55 polazaka dnevno, postoje i 2 gradske linije sa 22 polaska dnevno. Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za prigradski, međumesni i međunarodni saobraćaj, kao i prodaja autobuskih karta za sezonske linije (Crna Gora i Hrvatska).

Autobuska stanica Stara Pazova - Lasta

Prevoz

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Srem“ i raspolaže sa 12 perona. U sklopu stanične zgrade nalazi se jedan lokal, 4 kioska, službeni poslovni prostor, konferencijska sala. Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Prigradski prevoz odvija se na 12 linija sa 146 polazaka dnevno, 15 međumesnih i jednu međunarodnu liniju, sa ukupno realizovanih 180 polazaka dnevno. Na stanici se pružaju i usluge: prodaje pojedinačnih, relacijskih, sezonskih i međunarodnih autobuskih karata.