VIP O nama Opštine i18n

Turističko-poslovna
društvena mreža!

Ture brodom ponude

Luka Donji Milanovac

Ture brodom

Međunarodno putničko pristanište u Donjem Milanovcu je godinama unazad jedna od nezaobilaznih destinacija na Dunavu.