Grupna.rs

Grupna.rs

Sve na jednom mestu!

Sve ponude u Beograd (Voždovac)

← Prikaži ponude u svim mestima

EUROGUMA plus

Euroguma plus danas posluje na tri lokacije u gradu, svi naši servisni objekti su kvalitativno unificirani – uslugu pruža visoko kvalifikvani kadar koristeći isključivo opremu najpoznatijih proizvođača u celoj mreži objekata. Trenutno zapošljavamo tridese

Beograd (Voždovac)

Pogledajte putanju na Putanja Google Maps

SC Voždovac

Четири олимпијска базена од којих су два спољна и два унутрашња (по један велики и један мањни за непливаче). Испуњавају све услове за домаћа и међународна такмичења. Базени су оспособљени за одржавање спортских такмичења на води и то: ватерпола, пливања и синхроног пливања.

Beograd (Voždovac)

Pogledajte putanju na Putanja Google Maps