Grupna.rs

Grupna.rs

Sve na jednom mestu!

Sve ponude u Obrenovac

← Prikaži ponude u svim mestima

JKP Obrenovac

Preduzeće obavlja komunalne delatnosti utvrđene zakonom kao delatnosti od opšteg interesa, a to su : iznošenje i deponovanje smeća, održavanje javnih zelenih površina, čišćenje i pranje ulica, pružanje pogrebnih usluga i usluga na pijacama.

Obrenovac