Grupna.rs

Grupna.rs

Sve na jednom mestu!

Sve ponude u Ovčar Banja

← Prikaži ponude u svim mestima

Ovčar Banja

Termomineralne vode Ovčar Banje bogate su makroelementima kao što su kalcijum i natrijum, kao i mikroelementima poput kalijuma, litijuma, rubidijuma, cezijuma, stroncijuma, barijuma, joda, broma, kobalta, fosfora, fluora i mangana.

Ovčar Banja

Pogledajte putanju na Putanja Google Maps