Grupna.rs

Grupna.rs

Sve na jednom mestu!

Sve ponude u Sremska Mitrovica

← Prikaži ponude u svim mestima

Muzej Srema

Osnivanje muzeja u Sremskoj Mitrovici usko je vezano za arheološke nalaze iz vremena rimskog grada Sirmijuma, koga je Amijan Marcelin (oko 330-400.g.n.e.), poslednji veliki rimski istoriograf, nazvao ,,mnogoljudnom majkom gradova’’ – urbium matris populosae et celebris.

Sremska Mitrovica

Pogledajte putanju na Putanja Google Maps